DỰ ÁN EMERIA KHANG ĐIỀN HOÀN THÀNH PHẦN THÔ 67 CĂN VILLAS THẤP TẦNG!

28.06.2024

Mới đây, Ban chỉ huy Emeria Khang Điền tổ chức thành công lễ cúng hoàn thành phần thô cho 67 căn villas thấp tầng. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực không ngừng và tinh thần kiên cường của đội ngũ BCH Emeria Khang Điền.

Việc hoàn thành phần thô của dự án không chỉ là bước tiến quan trọng, mở đường cho các giai đoạn tiếp theo mà còn khẳng định cam kết vững chắc về chất lượng và tiến độ của Wealthcons. Xin chúc mừng đội ngũ BCH Emeria Khang Điền và xin chân thành cảm ơn Quý Chủ đầu tư, Ban QLDA, NTP/NCC đã đồng hành để hoàn thành cột mốc đáng nhớ này!