Cập nhật tiến độ dự án Khách sạn Hyatt Place Ha Long Bay

05.10.2022
Dự án khách sạn Khách Sạn Hyatt Place Ha Long Bay gồm 163 phòng, tiêu chuẩn 4 sao đang trên quá trình hoàn thiện luôn đảm bảo các yếu tố: An toàn, Chuyên nghiệp, Chất lượng, Tiến độ, Hợp tác chân thành, Trọng chữ Tín; từ đó đưa dự án đi đúng kỳ vọng của chủ đầu tư đề ra.

Cập nhật tiến độ dự án Khách sạn L'avenir Qui Nhơn

30.09.2022
Dự án khách sạn L’avenir Qui Nhơn với qui mô 175 phòng, tiêu chuẩn 4 sao đang trên quá trình hoàn thiện theo đúng kế hoạch của chủ đầu tư đề ra.