Update Hyatt Place Ha Long Bay Hotel Project

05.10.2022
Dự án khách sạn Khách Sạn Hyatt Place Ha Long Bay gồm 163 phòng, tiêu chuẩn 4 sao đang trên quá trình hoàn thiện luôn đảm bảo các yếu tố: An toàn, Chuyên nghiệp, Chất lượng, Tiến độ, Hợp tác chân thành, Trọng chữ Tín; từ đó đưa dự án đi đúng kỳ vọng của chủ đầu tư đề ra.

L'AVENIR QUI NHON HOTEL PROJECT UPDATE

30.09.2022

L'avenir Qui Nhon hotel project with a scale of 175 rooms, 4-star standard is in the process of being completed according to the plan of the investor.