下龙湾凯悦嘉轩酒店项目更新进度

05.10.2022
Dự án khách sạn Khách Sạn Hyatt Place Ha Long Bay gồm 163 phòng, tiêu chuẩn 4 sao đang trên quá trình hoàn thiện luôn đảm bảo các yếu tố: An toàn, Chuyên nghiệp, Chất lượng, Tiến độ, Hợp tác chân thành, Trọng chữ Tín; từ đó đưa dự án đi đúng kỳ vọng của chủ đầu tư đề ra.

更新L'avenir归仁酒店项目进展

30.09.2022
Dự án khách sạn L’avenir Qui Nhơn với qui mô 175 phòng, tiêu chuẩn 4 sao đang trên quá trình hoàn thiện theo đúng kế hoạch của chủ đầu tư đề ra.