建筑总承包商

建筑总承包商

Trong vai trò Tổng thầu xây dựng, Wealthcons sẽ triển khai toàn bộ quy trình trong dự án, từ tư vấn thiết kế đến thi công công trình, lắp đặt hệ thống giám sát và quản lý nhà thầu.
看更多