建筑合作伙伴联系活动

22.09.2023
Bữa tiệc nhỏ GIAO LƯU KẾT NỐI ĐỐI TÁC XÂY DỰNG được tổ chức vào ngày 22/9 tại trụ sở chính WEALTHCONS đã diễn ra thành công tốt đẹp.