WEALTHCONSER khối văn phòng giao lưu WEALTHCONSER công trường

28.10.2022

Trên con đường Xây Dựng Sự Thịnh Vượng, Wealthcons luôn hướng tới một môi trường hạnh phúc, tăng trưởng, bền vững. 

Và để gắn kết hơn, Wealthcons đã tổ chức buổi giao lưu giữa khối văn phòng và công trường. Đây là dịp để CBNV cùng nhau tìm hiểu, tạo cảm hứng, truyền động lực tiếp tục Xây dựng Sự thịnh vượng cho khách hàng