WEALTHCONS TỔ CHỨC BUỔI TRÌNH BÀY KHSXKD 2024

13.01.2024

Ngày 13/1, Wealthcons tổ chức thành công Buổi Tổng Kết Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh 2023 và Trình Bày Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh 2024 tại trụ sở chính.

2023 – năm chứng kiến sự kiên cường và bản lĩnh của Wealthcons trong bối cảnh kinh tế đầy biến động. Chúng tôi tự hào với mỗi công trình đã và đang triển khai, mỗi dự án là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng và khả năng vượt qua mọi thách thức của Wealthcons.

Tại buổi trình bày, Ban lãnh đạo đã đưa ra các hoạch định chiến lược cho năm 2024 - đánh dấu một chương mới đầy hứa hẹn cho Wealthcons. Với khẩu hiệu: "Cải Tiến Sáng Tạo - Tăng Tốc Hiệu Quả", chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực hết sức mình để đạt đến những tầm cao mới trên chặng đường Xây Dựng Sự Thịnh Vượng.