WEALTHCONS xây dựng sự THỊNH VƯỢNG - kết tinh sự AN TOÀN

20.09.2022

Trên con đường Xây Dựng Sự Thịnh Vượng, với WEALTHCONS, chất lượng là yếu tố tiên quyết bên cạnh đó công tác AN TOÀN luôn là ưu tiên SỐ 1.

Môi trường AN TOÀN mang lại sự an tâm để làm nên một sản phẩm CHẤT LƯỢNG. Một sản phẩm chất lượng sẽ luôn mang lại sự an toàn và an tâm.

“Ngày mai khi thức dậy, việc đầu tiên tôi nghĩ không phải là sẽ ăn sáng với món gì, mà là hôm nay có bao nhiêu rủi ro cần phải kiểm soát và làm sao để công nhân của tôi có thể an toàn trở về nhà sau mỗi giờ làm việc. Tôi gọi đó là TÌNH NGƯỜI” – Trần Thanh Sang (Trưởng Ban An Toàn WEALTHCONS).