Tổng Lãnh Sự Quán Pháp (TP.HCM)

05/08/2023
Dự án: Cải tạo sửa chữa Tổng lãnh sự quán Pháp ở TP.HCM

Địa chỉ: 6 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM

Dự án khác

The Orchard @SYCAMORE
GO! Ninh Thuận
Emeria Khang Điền
Khách sạn Garrya Đà Nẵng
Mandarin Oriental Bãi Nồm
SYCAMORE's Sales Gallery
L'avenir Qui Nhơn
Tòa nhà văn phòng Hồng Ngọc
Nhà Ở Kết Hợp Văn Phòng Quận 1