The Orchard @SYCAMORE

05/04/2024
Dự án: Phân khu The Orchard của Tổng dự án SYCAMORE

Địa chỉ: Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chủ đầu tư: CapitaLand

Dự án khác

NEWTON
GO! Ninh Thuận
Emeria Khang Điền
Khách sạn Garrya Đà Nẵng
Mandarin Oriental Bãi Nồm
SYCAMORE's Sales Gallery
L'avenir Qui Nhơn
Tòa nhà văn phòng Hồng Ngọc
Nhà Ở Kết Hợp Văn Phòng Quận 1