Lawrence Peh

24.03.2022

Đã từng đảm trách vị trí:

- TGĐ tại Park City Hà nội, TGĐ tại GoucoLand Group, GĐ đầu tư tại TCC Capital Land, GĐĐH tại Keppel Thai Property.

 

Brett Nathan

24.03.2022

Đã từng đảm trách vị trí:

- TGĐ tại Trident, GĐ Phát triển tại Sanctuary Residential Resort, QLDA tại Valad Property Group...

- Kinh nghiệm: trên 25 năm.