WEALTHCONS đào tạo hội nhập cho CBNV

02.07.2022

Nhằm chia sẻ văn hóa và định hướng rõ nét về "Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi" trên con đường "Xây dựng SỰ THỊNH VƯỢNG", ngày 1/7, WEALTHCONS tổ chức buổi đào tạo hội nhập với sư góp mặt của toàn thể cán bộ nhân viên.

Đây không chỉ là buổi đào tạo, hướng dẫn mà còn giúp gắn kết anh/chị/em nhân viên lại với nhau. Cảm ơn các speaker đã có những trao đổi vô cùng chân thành và đầy nhiệt huyết.